Styrelse och funktionärer

Uppdaterad 190211

Ordförande                   Per-Eric Bolinder                              ordforande@brukspojkarna.se
Vice ordförande          Stefan Nylén
Sekreterare                   Stig Jonsson                                       sekreterare@brukspojkarna.se
Kassör                              Lennart Köllerstam
Materialförvaltare     Erik Cederberg
Ledamot                          Sven Gadde
Ledamot                          Dan Gunnarsson
Hemsida                          Vakant                                               webbmaster@brukspojkarna.se

Ersättare                         Göran Jansson
.                                            Örjan Karlsson

Revisor                            Rolf Hammarbäck
.                                           Lars-Erik Höglund, ersättare

Valberedning                Hans Ekstav, sammankallande
.                                            Göran Sundmar

Resekommitté              Per-Eric Bolinder, Dan Gunnarsson
.