Styrelse och funktionärer

Uppdaterad 170328

Ordförande                   Per-Eric Bolinder                              ordforande@brukspojkarna.se
Vice ordförande          Sven Gadde
Sekreterare                   Stig Jonsson                                       sekreterare@brukspojkarna.se
Kassör                              Lennart Köllerstam
Materialförvaltare     Erik Cederberg
Ledamot                          Leif Hjortsberg
Ledamot                          Stefan Nylén
Hemsida                          Göran Malmberg                               webbmaster@brukspojkarna.se

Suppleant                       Dan Gunnarsson
.                                            Jan Nyberg

Revisor                            Rolf Hammarbäck
.                                           Lars-Erik Höglund, ersättare

Valberedning                Hans Ekstav, sammankallande
.                                            Göran Sundmar

Resekommitté              Per-Eric Bolinder, Leif Hjortsberg
.