Startsida

Uppdaterad 171218

Gamla Brukspojkars Klubb bildades 1952 under det så kallade ”Kalla krigets” första år. Bland första medlemmarna spårar man en blandning av olika yrkesgrupper, de flesta är från arbetar- och arbetsledarleden. Gammal_Bofors_Logga_minskad Bland de första medlemmarna hittar vi idel kända Boforsnamn tex Ivar Malmström, Oskar Söderström kanonborrarförman, Ernfrid Lund svarvare 51 år i Bofors,
Karl Ståhlberg svarvare 50 år i Bofors, Karl Utter vällare 52 år i Bofors, Karl Bråthe verktygsarbetare 50 år i Bofors, Karl Karlsson ”Fräsar-Karl” verkmästare, Anton Jernberg ingenjör av smältsmedsläkt, David Lindqvist verkmästare och legendarisk boforsare som anställdes 1896, Thuve Holmgren verkmästare i Bofors, Theodor Nilsson snickare 51 år i Bofors etc

Mer information finns att läsa i vår jubileumsskrift.

Om du undrar om något maila kontakt@brukspojkarna.se

Vi finns nu även på Facebook kolla på http://brukspojkarna.se/facebook/